Čo je to internet a ako vlastne funguje?

Internet sa viac alebo menej dostal do života každého z nás. Množstvo ľudí ho denne využíva bez toho, aby vedeli, čo je to internet a ako vlastne  funguje. V tomto článku sa vám to budem snažiť vysvetliť. 

Ako funguje internet?

Internet je skratka z anglického názvu interconnected networks, čo je voľne preložené ako prepojené siete. Vo svojej podstate sa jedná o celosvetový systém prepojených počítačových sietí, v ktorých počítače medzi sebou komunikujú pomocou určitých pravidiel, ktoré sú normované rodinou protokolov TCP/IP. 

Aby som to zjednodušil, tak si predstavme, že internet je pavučina, kde vlákno je spojovací prvok a uzly vlákna sú jednotliví užívatelia. V skutočnosti je to prepojenie obrovského množstva počítačov medzi sebou, ktoré spolu komunikujú a môžu si vymieňať dáta.

Ako vznikol internet?

Než si povieme niečo viac, tak sa ponoríme do samotného vzniku internetu. Vznik je spätý s tzv. studenou vojnou, kedy sa SSSR a USA predbiehali v zbrojení a modernizácii. Americká armáda vzniesla požiadavku na vytvorenie projektu s cieľom vytvoriť rýchlu a bezpečnú komunikáciu medzi jej vládnymi zložkami, i z dôvodu obáv pred špiónmi zo Sovietskeho zväzu.

Dňa 29. októbra 1969 bola sprevádzkovaná sieť s názvom ARPANET. Táto sieť slúžila pre komunikáciu medzi počítačmi a bola decentralizovaná, teda nemala riadiace uzly, teda pri výpadku jednej časti fungovala ďalej. Prenos dát sa vykonával pomocí paketov (balíček dát s informáciami o odosielateľovi, príjemcovi, užívateľských dátach a ďalšie informácie), ktoré boli smerované cieľovým zariadeniam. 

ARPANET sa postupom času začal rozširovať, pripájalo sa doň viac a viac zariadení, začali vznikať protokoly. V roku 1987 vznikol pojem internet, čo bolo globálnym rozšírením myšlienky ARPANETU. Vznikla sústava štandardizovaných protokolov, pomocou ktorých prebiehala komunikácia.

Internet pre verejnosť

V roku 1989 vznikol návrh na WWW stránky, ktoré boli neskôr realizované vznikom prehliadača. Internet mal v roku 1987 27 tisíc užívateľov a do vtedajšieho Československa bol pripojený v roku 1992.  Behom ďalších 20 rokov dosiahol internet 2 miliárd užívateľov a stal sa neoddeliteľnou súčasťou firiem, domácností i bežných užívateľov.

Dosť bolo histórie, vráťme sa k tomu, čo všetko internet ponúka. Internet ponúka množstvo služieb, bez ktorých sa dnes takmer nezaobídeme. Tieto služby sú zaisťované počítačovými programami a navzájom spolu komunikujú pomocou protokolov, ako už bolo povedané. 

Jednou zo základných a najvyužívanejších je WWW (z anglického World Wide Web), čo je systém webových stránok zobrazovaných pomocou webového prehliadača. Bežne používa protokol HTTP, ktorý slúži  pre komunikáciu s WWW servermi. Najčastejším webovým prehliadačom je Google Chrome a Mozilla Firefox. 

Ďalší je napríklad E-mail, slovensky internetová pošta, je spôsob odosielania, doručovania a prijímania správ cez elektronické komunikačné systémy. Pre odosielanie používa SMTP protokol a pro príjem POP 3 či IMAP.

Významnou službou je FTP (z anglického File Transef Protocol), ktorá slúži pre prenos súborov medzi jednotlivými počítačmi.

Život bez internetu si dnes málokto dokáže predstaviť a je neoddeliteľnou súčasťou našich životov a jeho využitie sa stále rozrastá a ponúka nové možnosti. Nechajme sa prekvapiť, čo prinesie behom nasledujúcich rokov.

 

Potrebujete poradiť alebo viac informácií?
Aj výpoveď u súčasného poskytovateľa vybavíme za Vás.

Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov